Sistem Bahasa Melayu

Menggunakan Kata Depan 'Dari' dan 'Daripada' Dengan Betul

Kata depan dari digunakan untuk menunjukkan tempat dan waktu sementara kata depan daripada digunakan pada perkara lebih umum seperti untuk menunjukkan orang, perbandingan,asal kejadian dan sebagainya.
Contoh :-
1. Pelancong itu datang daripada England.
2. Daripada hari ini, ubahlah perangai buruk kamu.
3. Kucing awak lebih comel dari kucing saya.
4. Dia tidak hadir lebih dari 70% pada bulan ini.

Contoh ayat di atas seharusnya ditulis seperti berikut;
1. Pelancong itu datang dari England.
2. Dari hari ini, ubahlah perangai buruk kamu.
3. Kucing awak lebih comel daripada kucing saya.
4. Dia tidak hadir lebih daripada 70% pada bulan ini.

Menggunakan Kata Depan 'di' dan 'pada' Dengan Betul

Kata depan di digunakan untuk menunjukkan tempat selalu dikelirukan dengan kata depan pada yang digunakan untuk masa, orang, dan benda abstrak.Contoh penggunaan kata depan 'di' dan 'pada' dengan betul ialah seperti berikut;
  • di zaman ini sepatutnya pada zaman ini
  • di waktu ini sepatutnya pada waktu ini
  • di akhir bulan sepatutnya pada akhir bulan
  • di pagi hari sepatutnya pada pagi hari
Menggunakan Kata Depan 'ke' dan 'kepada' Dengan Betul

Kata depan ke digunakan untuk menunjukkan tempat dan benda konkrit yang tidak bernyawa sementara kepada  digunakan untuk benda  bernyawa dan benda abstrak.Contoh penggunaan kata depan 'ke' dan 'kepada' dengan betul ialah seperti berikut;
  • hingga kepada hari sepatutnya hingga ke hari
  • kepada tempat lain sepatutnya ke tempat lain
  • diserahkan ke Ketua Jabatan sepatutnya diserahkan kepada Ketua Jabatan
  • dihempaskan kepada batu sepatutnya dihempaskan ke batu
Rujukan : Abdullah Hassan, Hasnah Ibrahim,Mashudi Kader (1989) Kesalahan Dalam Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

SUKA BLOG INI ?